top of page

Επικύρωση ηλεκτρονικών εγγράφων από Δικηγόρους

Σύμφωνα με το άρθρο 14 § 4 εδ. β΄ του ν. 4727/2020 ο δικηγόρος μπορεί να επικυρώνει αντίγραφα εκτύπωσης πρωτότυπων ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων, ενώ κατά το άρθρο 15 § 2 του ίδιου νόμου μπορεί να επικυρώσει ιδιωτικά ηλεκτρονικά έγγραφα.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 32256 ΕΞ 2021/ΦΕΚ Β 4651/8.10.2021, το φυσικό πρόσωπο, που ζητά την επικύρωση, πρέπει να αποστείλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικηγόρου το ηλεκτρονικό έγγραφο και ο δικηγόρος ελέγχει αν το έγγραφο φέρει τα απαραίτητα στοιχεία, όπως ορίζονται για μεν τα δημόσια έγγραφα στις §§ 3,4,5 του άρθρου 13 του ν. 4727/2020, για δε τα ιδιωτικά στην § 1 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.


Στη συνέχεια ο δικηγόρος αντιπαραβάλλει το ηλεκτρονικό έγγραφο με την εκτύπωσή του και επιθέτει τη σχετική επισημειωματική πράξη επικύρωσης στο σώμα της εκτύπωσης του ηλεκτρονικού εγγράφου, όπως ορίζεται στο άρθρο 36 § 2 περ. γ του Κώδικα Δικηγόρων.


Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω από δικηγόρο ηλεκτρονικά έγγραφα γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς του δημοσίου, τα δικαστήρια όλων των βαθμών, τις εισαγγελίες και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, σύμφωνα με τα άρθρα 14 § 4 εδ. β΄ και 15 § 2 του ν. 4727/2020.


Πηγή: ΔΣΑ

18 Προβολές0 Σχόλια
bottom of page